Campus Ullevål er et høyteknologisk
bygg med tydelig miljøprofil, rigget
for å løse fremtidens utfordringer.

Beliggenhet

Sognsveien 72

Arkitekt

Schmidt Hammer Lassen Architects

Areal bygg

36 000 kvadratmeter

Miljøsertifisering

BREAAM-NOR Excellent

Eiere

Aspelin Ramm (50 %) og NGI (50 %)

Ferdigstilles

Q2 2026

Campus Ullevål får lyse kontorlokaler, coworking-fasiliteter og totalt 1500 arbeidsplasser. Avanserte laboratorier legger til rette for forskning, og store møterom og auditorium gjør bygget velegnet for arrangementer og konferanser.

Campus Ullevål får felles takterrasse og flere serveringssteder – inkluderer bistro og vinbar på gateplan. Deler av huset åpnes også for publikum.

Prosjektet har fokus på bærekraft i alle ledd – fra arkitektur og utforming av bygulv til valg og bruk av materialer.

Selve bygningen speiler det faglige innholdet på Campus Ullevål. Schmidt Hammer Lassen Architects har tatt utgangspunkt i de fire elementene jord, ild, luft og vann, og skapt et univers hvor naturlige materialer inspirerer til læring og lek, forskning og fellesskap

Fasaden i tre, glass og metall vil med tiden få en fin patina som speiler det lokale klimaet. Det lette uttrykket sikrer gjennomgående siktlinjer på gateplan, mens store vinduspartier oppover i etasjene innlemmer det grønne bygulvet utenfor.

Interiøret får gode materialer i betong, stein, treverk og tekstil. Tydelige kjerner i metall står i kontrast til det ellers dempede uttrykket og gjør det enkelt å orientere seg i bygget. Atriet reflekterer dagslys ned og inn i lokalene, og skaper attraktive steder for møter, opphold og arbeid i alle etasjer.

Ute flyttes bilene under bakken til fordel for et grønt torg med sosiale møteplasser, serveringssteder, aktiviteter og sykkelparkeringsplasser.

Frodige vekster skaper gode soner og beskytter mot vind og støy. Overvann samles og brukes til vanning av grøntarealene og vannlek for publikum. Utstrakt bruk av norsk stein og treverk knytter ute og inne sømløst sammen.

Campus Ullevål får lyse kontorlokaler, coworking-fasiliteter og totalt 1500 arbeidsplasser.
Ta kontakt
for prospekt og detaljerte planer.

Campus Ullevål er et sted for utvikling og innovasjon, forskning og fellesskap.

Interessert i å være en del av
Campus Ullevål? Ta kontakt!