Campus Ullevål blir et innovativt fagmiljø innen klima, energi, miljø, samfunnssikkerhet og infrastruktur.
Bygget ferdigstilles våren 2026.

NGI (Norges Geotekniske Institutt) har hatt hovedkontor i Sognsveien 72 siden 1970.

Både arbeidsmetoder og behov har endret seg, og kontorbygget fra 1966 støttet ikke fleksibel og fremtidsrettet drift. Ett nytt bærekraftig bygg vil romme flere muligheter, samle kompetanse og gi best miljøgevinst over tid.

Et sterkt fagmiljø

Høsten 2022 startet utviklingen og oppføringen av det nye kontorbygget Campus Ullevål. Huset rommer 1500 arbeidsplasser og får lyse kontorlokaler, avanserte laboratorier, åpne fellesområder og serveringstilbud. Dagens parkeringsplass erstattes av et grønt, pulserende torg med solfylte møteplasser, uteservering, vannlek og sykkelparkering.

Campus Ullevål samler naturvitenskapelige kompetansemiljøer under samme tak – fra oppstartsbedrifter til etablerte selskaper.

Et åpent og inkluderende bygg

Gode møte- og konferansemuligheter legger til rette for samfunnsnyttig innovasjon og samarbeid på tvers av aktører. Deler av bygget åpnes også for publikum.

Et sted for utvikling og innovasjon

Det nye kompetansesenteret blir hovedbasen til NGI og NIVA (Norsk institutt for vannforskning), som forsker parallelt med byggeprosjektet. I samarbeid med byggebransjen skal de teste og demonstrere løsninger for miljøgeoteknikk, bruk av grunnvarme og håndtering av over- og restvann.

NGI og NIVA skal leie cirka 50 prosent av arealet i bygget. Resterende arealer tilbys for utleie.

Campus Ullevål er et høyteknologisk bygg med tydelig miljøprofil, rigget for å løse fremtidens utfordringer.

Interessert i å være en del av
Campus Ullevål? Ta kontakt!