Aspelin Ramm inn i utviklingen av Campus Ullevål

Mai 2022

Campus Ullevål blir et fellesskap for natur, viten og innovasjon med 1500 arbeidsplasser i hjertet av Oslo. Nybygget skal eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

– Aspelin Ramm tilfører prosjektet en svært god kompetanse på eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. De vil være en solid og langsiktig partner for oss. De deler vår visjon om å bygge Campus Ullevål som et innovativt senter for forskning og næringsliv, og er et viktig bidrag inn i Oslo Science City, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Byggeprosess blir forskningsprosjekt

Utviklingen av Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger samtidig til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en betydningsfull leietaker, som allerede bidrar inn i utviklingen av Campus Ullevål.

NGI skal blant annet bruke oppføringen og byggeperioden til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt. NIVA skal forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av bygget og i området rundt.

– Campus Ullevål er en del av et viktig byutviklingsprosjekt, hvor næringsliv, offentlig forvaltning og akademia jobber sammen for å skape et kraftsenter for innovasjon og kunnskapsdeling. Vi gleder oss til samarbeidet med NGI, og ser frem til å utveksle kompetanse og erfaringer gjennom denne spennende satsingen, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Fra parkeringsplass til grønt torg

Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser erstattet med et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Bygget har 500 sykkelparkeringsplasser og ligger tett på kollektivknutepunktet Ullevål og Forskningsparken. Slik oppfyller prosjektet Oslos strategi om å fortette langs T-banelinjene.

Bygget har mange kvaliteter og høye ambisjoner for bærekraftige løsninger. Formen på bygget er optimal med tanke på lysinnslipp, noe som gir svært gode arbeidsforhold inne i bygget.

– Arkitekt Schmith Hammer Lassen er opptatt av samspillet mellom design og funksjon. Bygget gir lite skyggevirkninger på naboeiendommene, og har også en støydempende funksjon inn mot kolonihagen og bygulvet på Ullevål, sier Siri Steinbakk, administrerende direktør i utbyggingselskapet Campus Ullevål.

En del av Oslo Science City

Campus Ullevål blir et av de første utviklingsprosjektene i det nye innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

– Med Campus Ullevål og Livsvitenskapsbygget er vi for fullt i gang med realiseringen av Oslo Science City. Klima, energi og miljø er satsingsområder for oss, og NGI vil sammen med NIVA skape et attraktivt og dynamisk senter for bærekraftig kunnskap. Det er en styrke at Aspelin Ramm, som en av landets mest erfarne og anerkjente eiendomsutviklere, er med på laget. Vi gleder oss, og ser frem til fortsettelsen, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Akershus Eiendom har sørget for transaksjonen, Grette har vært selgers juridiske rådgiver og Thommessen har bistått kjøper.