Nå starter byggingen av Campus Ullevål

April 2023

Styrets leder i Campus Ullevål, Mona Aarebrot, signerte i dag avtalen med Skanska ved konserndirektør for Bygg Skanska, Tor-Arne Midtskogen. Til venstre prosjektleder i Skanska Ståle Håkull, til høyre styremedlem i Campus Ullevål Svein Hov Skjelle. Foto: Pernille Münster / Bow

Campus Ullevål signerte fredag 14. april totalentreprise med Skanska og setter umiddelbart i gang med bygging. Prosjektet, som er et av de første i innovasjonsdistriktet Oslo Science City, skal stå ferdig i 2026.

– Bransjen opplever en krevende tid, hvor flere prosjekter blir satt på vent. Derfor er vi svært fornøyd med at vi sammen med Skanska har funnet gode løsninger på konseptutvikling og kostnadsutfordringer, og ikke minst at byggingen endelig er i gang, sier Mona Aarebrot, styrets leder i Campus Ullevål og direktør for marked og drift i Aspelin Ramm.

Samler naturvitenskapelige fagmiljøer

Campus Ullevål blir et kompetansesenter for innovasjon og teknologi innen klima, energi og miljø. I tillegg til kontorlokaler, avanserte laboratorier og annen forskningsinfrastruktur skal deler av tomten transformeres til et grønt og offentlig tilgjengelig bygulv.

Prosjektet eies av Aspelin Ramm og Norges Geotekniske Institutt (NGI), med en andel på 50 prosent hver.

– Campus Ullevål har høy prioritet for oss, og vi ser frem til å bidra med et solid team som har jobbet sammen i store, kompliserte prosjekter tidligere. Dette er et stort og spennende prosjekt som med sine miljøkvaliteter og arkitektoniske utforming vil spille en viktig rolle i utviklingen av Ullevål og Oslo Science City. Vi signerer avtalen på bakgrunn av et godt samarbeid med alle involverte i samspillsfasen, som lover bra for videre prosess, sier Tor-Arne Midtskogen, konserndirektør for Bygg Skanska.

Rigget for fremtiden

Campus Ullevål er et høyteknologisk bygg med tydelig miljøprofil. Det er tegnet av det danske arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. NGI og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har allerede inngått leiekontrakter som opptar rundt halvparten av bruksarealet i det nye bygget.

– Dette er en merkedag for oss i NGI, som nå er ett skritt nærmere vårt nye hovedkontor. Campus Ullevål gir oss fasilitetene vi trenger for å kunne forske og utvikle geofagene på best mulig måte, og dermed bidra til å løse viktige utfordringer innen klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet. Med Skanska er byggeprosessen i trygge hender, og vi ser frem til å følge fortsettelsen, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI og styremedlem i Campus Ullevål.

I tillegg skal det forskes på klimasmarte løsninger under byggeperioden. Både NGI og NIVA skal gjennomføre hver sine forskningsprosjekter under byggeperioden. NIVA vil forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av Campus Ullevål og området rundt. NGI på sin side vil være rådgivende ingeniør på eget prosjekt, og skal bruke oppføringen til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt.

Pressemelding →