Norges første innovasjonsdistrikt tar form

Mai 2023

Byggestart for Campus Ullevål er et viktig ledd i realiseringen av Oslo Science City.

Oslo Science City er et partnerskap mellom landets ledende kunnskapsinstitusjoner, norsk næringsliv og Oslo kommune. Campus Ullevål blir en viktig del av det nye innovasjonsdistriktet, som skal styrke samspill og samarbeid mellom ulike kunnskapsmiljøer, små og store. 

– Fremragende kunnskap vil være en avgjørende viktig ressurs for Norge i årene som kommer, ikke minst innenfor klima, energi og miljø. Oslo Science City er Norges mest kunnskapstette område, og vi har til sammen 2200 forskere innenfor disse viktige fagfeltene. Målet er økt innovasjonskraft, nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer og mange nye bærekraftige arbeidsplasser, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City. 

– Campus Ullevål blir en viktig møteplass som vil berike hele innovasjonsdistriktet. 

Står sterkere samlet 

I utviklingen har Oslo Science City høstet erfaringer internasjonalt, fra blant annet Stockholm Science City i Sverige, Copenhagen Science City i Danmark og White City i London. 

– Blant de viktigste erfaringene vi har tatt med oss fra andre ledende innovasjonsdistrikter, er særlig betydningen av flerfunksjonelle bygninger og områder, viktigheten av gode møteplasser og potensialet som ligger i å utvikle sterke nettverk. Vi henter inspirasjon fra de beste internasjonalt, men det er veldig viktig at vi utvikler Oslo Science City basert på våre egne styrker, sier Wergeland Sørbye.

Oslo Science City strekker seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål, og teller i dag 16 medlemmer: Norges Geotekniske Institutt (NGI), Universitetet i Oslo (UiO), Handelshøyskolen BI, SINTEF, Oslo kommune, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus (OUS), Oslo Cancer Cluster, Ferd, Forskningsparken i Oslo, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Oslo Pensjonsforsikring (OPF), Opplysningsvesenets fond (OVF), Transportøkonomisk institutt (TØI), Bertel O. Steen og Norsk Regnesentral (NR).

– Sammen blir vi både synlige og attraktive for næringsliv og finans, og vi møter betydelig politisk interesse. 

En viktig møteplass

Selv om byggingen nettopp har begynt, er Campus Ullevål allerede godt integrert i det nye innovasjonsdistriktet – blant annet gjennom pågående arbeid med Oslo Science City Arenas konferanse om klimatilpasning og forebygging.

– Det betyr mye for NGI og for Campus Ullevål å være en del av innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Vi utvikler allerede samarbeid i mange retninger med de andre aktørene i området, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Campus Ullevål blir NGIs nye hovedkontor, men også en base for andre fagmiljøer. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er blant leietakerne, som sammen med NGI bruker den pågående byggeprosessen til egne forskningsprosjekter.

– Vi bygger Campus Ullevål som en campus med plass til 1500 smarte hoder som jobber innenfor klima, energi, miljø og geofag. Vi tror at innovasjon og kunnskapsutvikling skjer der folk og ulike virksomheter møtes, sier Andresen.

– NGI begynte å utvikle Campus Ullevål i 2015, så det er fantastisk å nå endelig være i gang med byggingen. En stor takk til våre samarbeidspartnere NIVA og Aspelin Ramm som har vært avgjørende for å få dette til.